Licencja

Licencja Creative Commons

Wszystkie zawarte na portalu treści publikowane są w ramach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Wolno:

  • kopiować
  • rozpowszechniać
  • odtwarzać i wykonywać utwór

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa — Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę
  • Użycie niekomercyjne — Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.
  • Bez utworów zależnych — Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.

Ze świadomością, że:

  • Zrzeczenie — Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
  • Domena publiczna — Jeżeli utwór lub jakiekolwiek jego elementy, zgodnie z prawem właściwym, należą do domeny publicznej, to licencja w żaden sposób nie wpływa na ten status prawny.
  • Inne prawa — Licencja nie wpływa w żaden sposób na następujące prawa:

Uwaga — W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.