OpenWrt rev. 39309 – konfiguracja IPv6

Począwszy od rewizji 39309 zmienił się sposób konfiguracji IPv6. Do tej pory do zarządzania protokołem służył pakiet 6relayd. Obecnie domyślnym pakietem stał się odhcpd. W interfejsie LuCI zniknęła zakładka konfiguracji 6relayd.

 Teraz konfigurację znajdziemy na stronie ustawień danego interfejsu.

Dzierżawy statyczne ustawiamy w zakładce DHCP

Cała konfiguracja jest zapisywana w /etc/config/dhcp – przykład:

config dhcp 'lan'
  option interface 'lan'
  option start '100'
  option limit '149'
  option leasetime '1h'
  option ndp 'hybrid'
  option ra_management '2'
  list dns '2620:0:ccc::2'
  option ra 'hybrid'
  option dhcpv6 'hybrid'

config odhcpd 'odhcpd'
  option maindhcp '0'
  option leasefile '/tmp/hosts/odhcpd'
  option leasetrigger '/usr/sbin/odhcpd-update'

Dodaj komentarz