Konfiguracja klienta DHCP dla IPV6 w systemie Debian

Nie ma wątpliwości prędzej czy później protokół IPv4 zostanie zastąpiony przez nowszy IPv6. Choć obecnie wersja IPv6 jest w znikomym stopniu wykorzystywana, to coraz częściej użytkownicy interesują się nim.

Do tej pory bardzo mało naszych usługodawców ma w swojej ofercie IPv6, mimo to możemy już teraz z niego korzystać poprzez różnego rodzaju tunele. Wszystkich, którzy mają dostęp do IPv6, zapraszam do opisu, w którym dowiedzą się jak skonfigurować klienta DHCP w Debianie.

1. Instalujemy klienta DHCP

 ~# apt-get install wide-dhcpv6-client

Podczas konfiguracji pakietu wybieramy nasz interfejs sieciowy, w moim przypadku był: eth0

2. Tworzymy nowy identyfikator DUID

  •  wchodzimy do folderu /usr/local/bin
~# cd /usr/local/bin
  • pobieramy skrypt
~# wget -q http://www.ipv6.mtu.edu/wide_mkduid.pl
  • nadajemy odpowiednie prawa
~# chmod 755 wide_mkduid.pl
  • przechodzimy do /var/lib/dhcpv6
~# cd /var/lib/dhcpv6
  • generujemy DUID
~# wide_mkduid.pl -m `ifconfig eth0 | grep HWaddr | awk ‚{print $5}’`

Został wygenerowany nasz DUID który możemy sobie zapisać. Znając nasz identyfikator w przyszłości możemy ustawić statyczny adres ip.

3. Konfiguracja klienta WIDE-DHCPv6

Edytujemy zawrtość pliku /etc/wide-dhcpv6/dhcp6c.conf na poniższą

 interface eth0 {
request domain-name-servers;
request domain-name;
send rapid-commit;
send ia-na 15;
script „/etc/wide-dhcpv6/dhcp6c-script”;
};
id-assoc na 15 { #
};

4. Konfiguracja interfejsu klienta

Wyłączamy interfejs

~# ifdown eth0

Edytujemy fragment w pliku /etc/network/interfaces

 iface eth0 inet dhcp
# pre-up modprobe ipv6
post-up /etc/init.d/wide-dhcpv6-client start
pre-down /etc/init.d/wide-dhcpv6-client stop

Uruchamiamy interfejs

 ~# ifup etho

Po wpisaniu ifconfig eth0 powinniśmy zobaczyć nasz adres ipv6.

 Link encap:Ethernet HWaddr 14:da:e9:15:6c:e8
inet addr:xxx.xx.x.xx Bcast:172.31.255.255 Mask:255.240.0.0
inet6 addr: xxxx:xxx:xxxx:xxxx::xxxx/128 Scope:Global
inet6 addr: fe80::16da:e9ff:fe15:6ce8/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:32163 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:20195 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:42468814 (40.5 MiB) TX bytes:1748132 (1.6 MiB)
Interrupt:60 Base address:0x2000

Dodaj komentarz